همین حالا رزرو کن:‌  ۳۲۱۵۰ - ۰۲۵

Image is not available
Image is not available
Image is not available
ویژگی های نقش حنا در ماهریس
ظرافت در طراحی و اجرای نقش حنا اهمیت بسزایی دارد
که در سالن زیبایی ماهریس این ظرافت و دقت
به نحو احسن انجام می شود.
با استفاده از خدمات نقش حنا، به دور از هرگونه
عواقب ناشی از تاتو و ...، همان زیبایی و تنوع را
به پوست خود هدیه دهید.
همین حالا رزرو کن
۳۲۱۵۰ - ۰۲۵
Image is not available

پیشنهاد ما برای یک تغییر زیبا و جدید، استفاده از نقش حنا در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف است.

پیشنهاد ما برای یک تغییر زیبا و جدید، استفاده از نقش حنا در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف است.

پیشنهاد ما برای یک تغییر زیبا و جدید، استفاده از نقش حنا در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف است.

نقش حنا
Image is not available
Image is not available
H
E
N
N
A
نقش حنا
ظرافت در طراحی و اجرا
Icon
Slider

پیشنهاد ما برای یک تغییر زیبا و جدید، استفاده از نقش حنا در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف است.

ظرافت در طراحی و اجرای نقش حنا اهمیت بسزایی دارد که در سالن عروس ماهریس این ظرافت و دقت به نحو احسن انجام می شود. با استفاده از خدمات نقش حنا، به دور از هرگونه عواقب ناشی از تاتو و ...، همان زیبایی و تنوع را به پوست خود هدیه دهید.

ماه مجلس شو ...

اطلاعات تماس

قم - بلوار صدوقی، کوی ۱۹ ، پلاک ۲۲  ، تلفن: ۳۲۱۵۰-۰۲۵